Stavba rodinného domu 

HRAŠOVÍK

Výkopové práce 

Armovanie železa 

Betónovanie základov domu 

Betónovanie a múrovanie základov domu

Murovanie hrubej stavby domu

Príprava na betónovanie venca

Montáž krovu

Hrubá stavba

Ukladanie strechy

Ukladanie polystyrénu a zatepľovanie stropov minerálnou vatou