Stavba Autodielne v obci Lendak 

Naša firma BG Structure sa podieľala na stavbe Autodielne od jej základov a bude na nej pokračovať až po hotovú Autodieľnu.

Vykopanie a zabetónovanie základov stavby

Zalievanie základovej dosky a prípojky

Hrubá stavba

Zalievanie betónových prestupov

Armovanie železa 

Montáž sadrokartónu na poschodí