KTO PRACUJE V NAŠEJ FIRME ?  

Sme zohratý TEAM viacerých vekových kategórií, ktorí sa navzájom doplňajú svojími dlhoročnými skúsenosťami z praxe a inovatívnymi myšlienkami pri práci. 

Vedenie firmy BG Structure

Erik Budzák

obchodný a personálny riaditeľ

Rodomír Mikolaj

technický a finančný riaditeľ

Matúš Gallik

logistický a operatívny riaditeľ